MATRACE HAKEN - ČESKÉ MATRACE AKCE 1+1 ZDARMA

 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 

CENY

Veškeré ceny zboží v internetovém obchodě Matrace Haken s.r.o., se sídlem Všeň č.p. 40, 512 65 Všeň, IČO 053 44 611, DIČ CZ05344611, Spisová značka C37634 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (www.matrace-haken.cz) jsou koncové, spotřebitelské ceny (uvedeny v Kč včetně DPH), provozovatel je plátcem DPH. Zboží dodáváme též v rámci Slovenské republiky, veškeré zde uvedené podmínky jsou platné pro ČR i SR, a to s ohledem na platnou legislativu (Občanský zákoník v platném znění,...). Ceny pro SK (EUR) přepočtem dle platného aktuálního kursu.

 

OBJEDNÁNÍ

Produkty typických rozměrů je možno objednat přes internetový obchod (e-shop) Matrace Haken (www.matrace-haken.cz). Produkty typických i atypických rozměrů je možno objednat telefonicky, e-mailem, případně zasláním dotazu přes kontaktní formulář (ve všech případech objednání mimo internetový obchod je nutné potvrzení dostupnosti zboží a objednávky samotné ze strany prodávajícího).

Objednávky, odeslané prostřednictvím e-shop jsou automaticky potvrzeny po jejich odeslání zasláním zprávy na zadaný e-mail. V ten samý okamžik je na zadaný e-mail kupujícího odeslána také rekapitulace objednávky. Pokud neobdržíte potvrzení nebo rekapitulaci objednávky, neprodleně nás kontaktujte!

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba za zboží je realizována v zásadě trojím způsobem:

Bankovním převodem. Po odeslání objednávky bude kupujícímu zaslána e-mailem proforma faktura s potřebnými údaji k provedení platby. Zboží je odesláno až po připsání finanční částky na účet prodávajícího. U každé platby je nutno uvést variabilní symbol (uveden na proforma faktuře). Za tento způsob platby není účtován žádný poplatek.

Dobírkou. Platba proběhne při převzetí, řidiči přepravní společnosti. Za tuto službu je k celkové částce objednávky přičten poplatek za tento způsob platby 200,-- Kč.

Hotově při převzetí na prodejně, respektive při dodání přímo řidičem firmy Matrace Haken. Tato služba je poskytována zdarma, a to pouze při nákupu na prodejně - po předchozí dohodě a v závislosti na vzdálenosti místa dodání

Číslo účtu prodávajícího (Československá obchodní banka a.s., Poštovní spořitelna, pobočka  Turnov, náměstí Českého ráje 65):

číslo účtu: 276 249 501 / 0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 7624 9501

Na účet je možno poukazovat i platby ze zahraničí (Slovenská republika, ...).

 

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je dodáváno v rámci České republiky a Slovenské republiky. V případě zájmu o dodání do jiné, než uvedené zahraniční země nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, případně prostřednictvím kontaktního formuláře.

DOPRAVNÉ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE JE ZDARMA. DODÁNÍ NA SLOVENSKO = 450,-- Kč (15 €).

Zboží, které je aktuálně skladem, je expedováno zpravidla v řádu 2 až 3 dnů po obdržení platby (v případě platby na účet předem), resp. po datu objednávky (u platby na dobírku či hotově při převzetí). Zboží, které není skladem v požadovaném rozměru je expedováno v rámci České republiky a Slovenské republiky zpravidla v horizontu 2 až 4 pracovních týdnů od obdržení a zaúčtování platby (při platbě předem na účet), resp. od data objednávky (při objednávce na dobírku či s osobním převzetím. Dodací lhůta se může mít odchylku plus minus několik dní v závislosti na typu a rozměru matrace - skladové položky jsou dodávány obvykle obratem během několika dnů - v případě zájmu Vám telefonicky rádi sdělíme, které zboží máme aktuálně skladem). Zákazníkům nabízíme možnost osobního odběru (zákazník tak ušetří na přepravném a dodání bude maximálně zrychleno) na adrese: Všeň čp. 40, 512 65 VŠEŇ (cca 5 km od Turnova). Termín vyzvednutí je nutno dohodnout telefonicky či e-mailem.

Doprava objednaného zboží je zajišťována obvykle prostřednictvím přepravní společnosti TOP TRANS, případně PPL nebo České pošty. Doručovaní zásilek se děje pouze v pracovních dnech (a to mezi 8 a 16 hod), není-li dohodnuto jinak (zákazníci mají možnost využít - po telefonické dohodě - dodání o víkendu, umožňuje-li to v dané lokalitě určený přepravce). U naší firmy je standardem dodání "ROZVOZ PO AVIZACI" (TopTrans), kdy zákazník je před dodáním telefonicky kontaktován ze strany přepravní společnosti, která s ním dolmuví vhodný den dodání. Tato služba je u naší firmy standard (jde na vrub Matrace Haken), pro Vaše pohodlí a bezproblémové dodávky. Matrace dodáváme ve vícevrstvém balení pro maximální možnou eliminaci rizik v průběhu přepravy. V případě dodání prostřednictvím vlastní dopravy MATRACE HAKEN (vždy sdělíme předem, obykle u zásilek do cca 30 km, kdy se nejedná o nadrozměrné matrace), je možno termín sjednat individuálně, a to jak ve večerních hodinách, tak i o víkendu, po předchozí dohodě. U tohoto typu dodávek (přeprava MATRACE HAKEN na krátké vzdálenosti) je vždy DOPRAVA ZDARMA. Prosím, informujte se telefonicky.

Osobní převzetí je možno samozřejmě realizovat kdykoli po předchozí dohodě s prodávajícím. Při osobním převzetí samozřejmě není částka za dopravu zboží účtována a zboží bude vydáno na adrese prodejny (Všeň 40).

Dodací doba se může přiměřeně k okolnostem prodloužit, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě jiné dodací lhůty Vás budeme o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění informovat a dohodneme s Vámi náhradní termín dodání. Pokud kupující s navrhovaným náhradním termínem dodání nebude souhlasit, může od smlouvy odstoupit.

Dodací list a kupní doklad zasíláme společně se zásilkou objednaného zboží. V některých případech budou tyto dokumenty zaslány dodatečně, listovní zásilkou, abychom urychlili expedici zásilky.

 
 

ROZMĚRY ZBOŽÍ

Všechny uváděné rozměry jsou v centimetrech (cm). Výrobní tolerance matrací činí (u šířky a délky matrace) +-1%. U výšky se rozměr může lišit o +-5%. Jádra matrací atypických rozměrů a jádra matrací, určených pro dvojlůžka mohou být slepena z více kusů (nemá vliv na kvalitu ani ortopedické vlastnosti matrací!).

Na přání kupujícího je možno po dohodě s prodávajícím dodat atypické rozměry matrací (šířka x délka). V takovém případě je nutno objednat telefonicky, případně zaslat dotaz e-mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře.

 
 

ZÁRUKA

Záruční doba na zboží se řídí občanským zákoníkem v platném znění. Na některé zboží je poskytována prodloužená záruka (3, 4, 5, 6 let…). Pro uplatnění záruky v reklamačním řízení je třeba předložit prodávajícímu doklad o koupi. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Při reklamaci postupujte, prosím, následovně:

Informujte prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem nebo písemně.

Výměnu reklamovaného zboží (matrace) provádíme obvykle na místě bez toho, aniž by došlo k situaci, kdy zákazník "nemá na čem spát". V odůvodněných případech je nutno reklamované zboží je zaslat jako doporučený balík na adresu prodávajícího, případně předat osobně na odběrném místě (Všeň čp. 40, 512 65) po předchozí telefonické či písemné dohodě s prodávajícím. Do zásilky reklamovaného zboží vždy uvádějte důvod reklamace!

O výsledku reklamace bude kupující informován způsobem, sjednaným s prodávajícím (e-mailem, faxem, písemně) a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, případně odstraněním závady.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě (viz výše).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že si nejste jisti, zda vám bude vybraná matrace vyhovovat, ponechte na ní neporušený průhledný igelitový obal. Takto matraci vyzkoušejte, pokud bude průhledná folie na matraci odstraněna, bere se za to, že matrace byla užívána a z tohoto důvodu nelze do 14 dní od smlouvy odstoupit.

V případě, že kupující dle výše uvedeného odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží ze strany kupujícího, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí kupní částku na účet uvedený kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • - zboží se již nevyrábí nebo neprodává
  • - u zboží se změnila výrazným způsobem cena
  • - zboží je momentálně doprodáno

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada jiným zbožím, zrušení objednávky, apod.). Vrácení zboží formou dobírky nemůže být naším obchodem přijato. Doporučujeme proto jeho zaslání formou balíku. Odstoupení od smlouvy doporučujeme provést písemnou formou (zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy).

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (www.matrace-haken.cz) v den uskutečnění objednávky kupujícím.

Uskutečněním objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uskutečnění objednávky, jakož i v den uskutečnění objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu prodávajícího, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V situacích, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.